Jest nam niezmiernie miło, że mamy możliwość organizować Konferencję “Ekosystem pozytywnego wpływu” oraz Spotkanie “Entrepreneurs who change the World” we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego jako Partnerem organizacyjnym.

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią o szerokim profilu biznesowym, jedyną w Polsce, która posiada akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS, AMBA i CEEMAN. Ma też ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: zarządzanie, prawo, administracja oraz finanse i rachunkowość. Według rankingów krajowych oraz międzynarodowych jest najlepszą polską uczelnią biznesową i liderem kształcenia menedżerskiego w Europie Środkowej. Jest też jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce – studiuje w niej półtora tysiąca obcokrajowców reprezentujących ponad 70 narodowości. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych co roku kształci około 8000 osób.

Akademia Leona Koźmińskiego należy do sieci ESCP Europe – jest jej szóstym kampusem. Szczególnie intensywna współpraca jest prowadzona w ramach „The Research Center on Sustainability: Business and Society – Towards a Sustainable World” – w zakresie nowej roli biznesu. Akademia Leona Koźmińskiego należy do tych uczelni na świecie, które już 20 lat temu wprowadziły do programów nauczania na poziomie licencjackim i magisterskim elementy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach nauki o zarządzaniu i etyki biznesu. Z kolei 10 lat temu utworzono w Akademii Leona Koźmińskiego pierwsze w Polsce studia podyplomowe „CSR w strategii firmy”, które prowadzone są przez prof. Bolesława Rok wraz z zapraszanymi wykładowcami – menedżerami z najlepszych polskich firm i konsultantami z Deloitte.

Akademia Leona Koźmińskiego jest, poprzez swoją Katedrę Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, organizatorem wielu konferencji i innych przedsięwzięć, m.in. współtworzy od 2005 roku z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych ogólnopolski konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę dyplomową z etyki biznesu. Przyczynia się też do upowszechniania standardów odpowiedzialnego kształcenia menedżerów – zgodnie z wytycznymi ONZ w ramach PRME (Principle for Responsible Management Education) – jest pierwszą uczelnią w tej części Europy, która wdrożyła te wytyczne w 2008 roku. W ostatnich miesiącach  zorganizowała Ranking Odpowiedzialnych Firm oraz wyróżniła najciekawsze startupy pozytywnego wpływu, rozpoczynając programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości pozytywnego wpływu w ramach Kozminski Business Hub. 

Close Menu