Cieszymy się, że Ashoka w Polsce jest Partnerem merytorycznym Konferencji „Ekosystem Pozytywnego wpływu – Jak przedsiębiorcy społeczni, intraprzedsiębiorcy i infraprzedsiębiorcy zmieniają świat?” oraz Spotkania “Entrepreneurs who change the world”.

Ashoka jest także patronem panelu, który odbędzie się w ramach spotkania popołudniowego “Talk & Panel: Entrepreneurs who change the world” z udzialem polskich przedsiębiorców społecznych.

Misją Ashoki jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwości i wsparcie do wprowadzania zmian społecznych. Ashoka jest największą na świecie organizacją zrzeszającą wiodących przedsiębiorców społecznych, wdrażających innowacyjne rozwiązania dla najbardziej palących problemów społecznych.

Ashoka funkcjonuje w 70 krajach świata i do 2011 r. udzieliła wsparcia ponad 2500 przedsiębiorcom społecznym. Co roku grono członków Ashoki powiększa się o kolejne 150 osób.

Od 30 lat Ashoka inwestuje finansowo i profesjonalnie w wybitnych przedsiębiorców społecznych na całym świecie. Dla nich i dla przedsiębiorców biznesu Ashoka tworzy miejsce spotkań i wymiany wiedzy i doświadczeń, by promować najlepsze rozwiązania problemów społecznych i zwiększać ich oddziaływanie. Buduje ona infrastrukturę społeczną i finansową, by wspierać rozwój innowacji społecznych na świecie. W tym celu tworzy unikalne partnerstwa ze światem globalnego biznesu i środowiskiem akademickim. W Polsce to współpraca m.in. z firmą McKinsey & Company, PKPP Lewiatan i Weil, Gotshal & Manges.

Close Menu