BNPP_BL_Q_2019

Cieszymy się, że BNP Paribas Bank Polska wspiera Konferencję „Ekosystem pozytywnego wpływu” oraz Spotkanie Entrepreneurs who change the world” jako Złoty Partner.

BNP Paribas Bank Polska jest częścią grupy BNP Paribas, wiodącej instytucji finansowej w Europie z międzynarodowym zasięgiem. Grupa jest obecna w 73 krajach i zatrudnia ponad 196 tys. pracowników, z czego prawie 149 tys. w Europie.

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi klientom indywidualnym, międzynarodowym i lokalnym korporacjom MŚP, a także przedsiębiorstwom z sektora rolno-spożywczego. Jest blisko klientów, dzięki obecności w małych i średnich miastach i oferowaniu najnowocześniejszych rozwiązań i produktów.

Dla Banku BNP Paribas odpowiedzialność biznesu stanowi istotę strategicznego zarządzania, która rozumiana jest jako długofalowe zobowiązanie wobec interesariuszy w czterech kluczowych obszarach: odpowiedzialności gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego.

Podstawowym wymiarem odpowiedzialności Banku jest odpowiedzialność gospodarcza rozumiana jako odpowiedzialne finansowanie, co wybrzmiewa już w samej misji Banku: „oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą naszym klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę”. 

Bank monitoruje wpływ finansowania na otoczenie, zarówno społeczne, jak i środowiskowe. Szczególną uwagę zwraca na tzw. sektory wrażliwe, tj. węglowy, wydobywczy, obronny, jądrowy, leśny czy rolno-spożywczy – co oznacza, że klienci i transakcje z tych obszarów przechodzą specjalną analizę CSR pod kątem ryzyk ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Polityki i procedury szczególnie dedykowane sektorom wrażliwym są spójne na poziomie globalnym dla całej Grupy BNP Paribas. W 2017 roku decyzją Grupy, wprowadzoną również przez BNP Paribas Bank Polska, jest zaprzestanie finansowania sektora tytoniowego ze względu na szkodliwe skutki zdrowotne. BNP Paribas Bank Polska jednocześnie pracuje nad wprowadzeniem poszerzonej oferty dla ekologicznych inwestycji, finansujących takie obszary, jak OZE, fotowoltaika, termomodernizacja dla wspólnot mieszkaniowych. Wzmacniając społeczny wymiar finansowania, Bank rozwija dedykowany produkt dla organizacji pozarządowych, tzw. Pakiet Społeczny Lider – darmowy rachunek oraz podstawowe usługi. Z oferty skorzystało już prawie 15 tys. organizacji.

BNP Paribas jest globalnym liderem w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw społecznych. Wprowadził dedykowaną politykę finansowania tego typu przedsiębiorstw.  Obszar ten jest na etapie silnego rozwoju w Polsce.  Dlatego też – Wspólnie z NESsT, międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – Bank jest w trakcie pilotażu takiego finansowania. Pierwszym finansowanym przedsiębiorstwem w ramach pilotażu jest Siedlisko należące do Portfolio NESsT w Polsce. Przedsiębiorstwo społeczne świadczy całodobową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych oraz prowadzi firmę cateringową. Oprócz zatrudnienia profesjonalnego personelu, Siedlisko realizuje programy edukacji zawodowej i tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Poprzez specjalną ofertę Bank docenia działalność tego typu przedsiębiorstw, wspierając te podmioty w realizowaniu swojej misji społecznej.

Partnerstwo BNP Paribas Bank Polska w konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu– jak przedsiębiorcy społeczni, intraprzedsiębiorcy i infraprzedsiębiorcy naprawiają świat?” jest kolejnym krokiem w promowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw społecznych – przedsiębiorstw przyszłości w zmieniającym się świecie.  

Czytaj także artykuł pt. „Bank BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej” 

Close Menu