Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych to organizacja działająca na rzecz godnej pracy. Od prawie 30 lat prowadzi programy, które rozwijają przedsiębiorczość społeczną, tworzy innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają wejście lub powrót na rynek pracy. Tylko w ciągu trzech ostatnich lat działalności FISE stworzyło 80 miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy. W tym czasie w Warszawie i okolicy dzięki wsparciu Fundacji powstało i działa z sukcesem 20 przedsiębiorstw społecznych. Od kilkunastu lat FISE nadaje ton w dyskusji o przedsiębiorczości społecznej.

Close Menu