LOGO pantone151

Cieszymy się, że Orange Polska wpiera Konferencję „Ekosystem pozytywnego wpływu” oraz Spotkania “Entrepreneurs who change the world” jako Srebny Partner.

Orange Polska od wielu lat wywiera istotny wpływ na polską gospodarkę, zarówno ze względu na skalę działania i wielkość obrotu, jak również branżę. Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna i usługi oferowane w oparciu o nią zmieniają sposób funkcjonowania ludzi i przedsiębiorstw. Tworzą „krwiobieg” nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Spółka jest też liderem społecznej odpowiedzialności w Polsce, stara się maksymalizować swój pozytywny wpływ społeczny, wykorzystując ku temu nie tylko finansowe zasoby firmy, ale także know-how czy zaangażowanie wolontariuszy. A jej strategia CSR uwzględnia cele biznesowe spółki i oczekiwania jej interesariuszy.
Ta strategia opiera się na czterech filarach: rozwoju cyfrowym i społecznym, bezpiecznej sieci, czystym środowisku i zaangażowanym zespole. Działania w ramach tych filarów są analizowane w sześciu obszarach, to: gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy.

Inwestycje Orange Polska nie ograniczają się do infrastruktury, ale obejmują również inwestycje społeczne. Przykładowo, dostęp do internetu sprzyja równości szans i pomaga ludziom zagrożonym wykluczeniem. Niweluje bariery w ich dostępie do technologii cyfrowej oraz wiedzy, kultury i edukacji. Przykładem inwestycji społecznych spółki są programy edukacyjne dla szkół MegaMisja oraz #SuperKoderzy oraz Pracownie Orange – multimedialne centra integracji zlokalizowane w małych miejscowościach. Ich zadaniem jest zapewnienie członkom miejscowych społeczności dostępu do nowych technologii, szkoleń i warsztatów.

Orange Polska tworzy i wspiera innowacje. Działające w firmie Orange Labs prowadzi szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe (B&R). Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Labs należy do międzynarodowej sieci skupiającej kilkanaście tego typu ośrodków. Projekty polskiego ośrodka są wykorzystywane w ofercie dla rodzimych klientów, ale także w oddziałach grupy w innych krajach.
Spółka jest też otwarta innowacyjną współpracę z otoczeniem. Dzieli się wiedzą, tworzy środowiska oraz sieci, które łączą przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Od kilku lat organizuje Orange Fab – program akceleracyjnym dla startupów. Szuka małych i średnich firm, z którymi wspólnie rozwija zaawansowane technologicznie rozwiązania. Dzięki udziałowi w programie można uzyskać dostęp do milionów klientów Orange, wiedzy ekspertów, kanałów promocji i sieci dystrybucji. Orange Fab funkcjonuje w 14 miejscach na świecie, co umożliwia startupom globalny rozwój. Z kolei Imagine with Orange to platformę crowdsourcingową dla innowatorów, gdzie każdy może zgłosić pomysł, ocenia go międzynarodowa społeczność.

Filozofii Orange bliska jest ekonomia społeczna, łącząca podejście biznesowe z wartościami społecznymi. Firmie pozwala ona na poszukiwanie innowacji społecznych, a pracownikom, daje szansę zaangażować się w projekt, realizując wolontariat kompetencyjny. Przykładem takiego zaangażowania Orange Polska jest wsparcie dla konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W ramach tego przedsięwzięcia nagradzane są przedsiębiorstwa społeczne, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Firma podjęła też współpracę z Kozminski Business Hub, w ramach projektu Startup Pozytywnego Wpływu. W ramach udziału w Radzie Programu Orange chce wspierać rozwój przedsiębiorstw, prowadzących innowacyjną działalność w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Close Menu