Światozmieniacze

Aga
Osytek

Bolesław
Rok

Daniel
Prędkopowicz

Jacek
Ostrowski

Jacek
Siadkowski

Jonas
Guyot

Kaja
Kietlińska

Katarzyna
Udrycka

Majka
Lipiak

Małgorzata
Ciuksza

Marcin
Grabiszewski

Martyna
Rubinowska

Matthieu
Dardaillon

Sebastian
Grabowski

Tomasz
Wojciechowski

Virginie
Little

Wojciech
Jóźwiak

Aga Osytek

Aga_Osytek

Aga Osytek wystąpiła w roli przedsiębiorcy społecznego w panelu dyskusyjnym o idei przedsiębiorczości społecznej na Konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu”. Obok niej w panelu wzięli udział intraprzedsiębiorca oraz infraprzedsiębiorca.

Tłumaczka języka migowego. Z poczucia misji zainwestowała w startup, w którym pracowała. Dziś, świadoma przedsiębiorczyni z powołaniem i pozytywnym wpływem społecznym. W latach 2013-2016 z sukcesem budowała markę Migam. Teraz tworzy Deaf Respect – Agencję badawczo-marketingową Głuchych.

Doradczyni biznesu w zakresach: zarządzania misją społeczną, rozwijania wpływu społecznego, komunikacji, budowania marki i kultury organizacyjnej. Mentorka w międzynarodowym konkursie dla startupów społecznych Chivas Venture – w 2016 była jego pierwszą polską finalistką. Mentorka w programach: Founders Insitute, PwC Startup Collider, Startup Academy. Aktywnie wspiera rozwój ekosystemu przedsiębiorców z pozytywnym wpływem społecznym.

Sign language interpreter driven by social mission to the point that she invested in a startup that she worked for. Today she defines herself as an interdependent social entrepreneur.

In 2013-2016, she was successfully building brand Migam. Currently, she spreads awareness about the Deaf by Deaf RespectResearch and Marketing Agency of the DeafAdditionally, she supports other entrepreneurs with: social mission management, social impact development, communication, brand awareness and organizational culture.

Mentor of a global competition Chivas Venture. In 2016 she was its first Polish finalist. Expert at Founder Insitute, PwC Startup Collider, Startup Academy. Active supporter of social entrepreneurship awareness and growth in Poland.

Konferencja „Ekosystem pozytywnego wpływu” oraz Spotkanie „Entrepreneurs who change the world” nie byłyby możliwe bez zaangażowania i wsparcia profesora dr hab. Bolesława Roka, nieocenionego Patrona merytorycznego tych wydarzeń.

Prof. Bolesław Rok podzielił się swoimi refleksjami nt. przedsiębiorczości społecznej w wystąpieniu otwierającym konferencjęEkosystem Pozytywnego wpływu oraz poprowadził wywiad pt. „Ekonomia społeczna w otoczeniu biznesowym w Polsce z przedstawicielami dużych firm: Sebastianem Grabowskim (Orange Polska) i Marcinem Grabiszewskim (BNP Paribas Bank Polska).

Bolesław RokDyrektor naukowy studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesuprowadzonych wspólnie z Deloitte.  Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza etyki i odpowiedzialności biznesu, compliance, zrównoważonego rozwoju i innowacji.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, w tym od 2018 r. Rankingu Startupów Pozytywnego Wpływu. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych. 

Bolesław Rok

B-rok-portret-squared

Daniel Prędkopowicz

Daniel Prędkopowicz (Fundacja Fundusz Współpracy) wystąpił w roli infraprzedsiębiorcy w panelu dyskusyjnym o idei przedsiębiorczości społecznej i jej kontekście polskim w ramach Konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu”. Obok niego w panelu wzięli udział przedsiębiorca społeczny oraz intraprzedsiębiorca.

Daniel Prędkopowicz, politolog, ukończył europeistykę, a następnie studia podyplomowe Project Management w Szkole Głównej Handlowej. Od blisko 25 lat związany z sektorem pozarządowym. Posiada także doświadczenie w pracy w administracji publicznej i w biznesie. Obecnie dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy oraz kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Twórca programów grantowych i dotacyjnych wzmacniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorczość społeczną. Uczestniczy w pracach wielu ciał doradczych i konsultacyjnych z zakresu wdrażania funduszy europejskich oraz rozwoju ekonomii społecznej. Autor lub współautor publikacji poświęconych zarządzaniu, partycypacji oraz integracji europejskiej. Ojciec, społecznik, maratończyk.

Jacek Ostrowski (Fundacja Fundusz Współpracy) jest infraprzedsiębiorcą. W panelu dyskusyjnym o idei przedsiębiorczości społecznej i jej kontekście polskim na konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu” w jego zastępstwie wystąpił Daniel Prędkopowicz. 

Jacek Ostrowski studiował europeistykę i amerykanistykę. Jest absolwentem studiów Project Management, ukończył z wyróżnieniem program MBA w Szkole Głównej Handlowej. Posiada ponad 15. letnie doświadczenie ze wszystkich trzech sektorówpublicznego, pozarządowego i prywatnego. Od 10 lat zarządza Funduszem Współpracy. Odpowiadał za portfel projektów i programów o wartości ponad 500 mln zł z obszarów m.in. przedsiębiorczości i startupów, edukacji oraz innowacji, R&D, w tym programów dotacyjnych i pożyczkowych. Nadzoruje działalność komercyjną, a także operacyjną oraz spółki zależne. Partner i członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu SIMPACT.vc – pierwszego w Polsce funduszu inwestycyjnego opartego o impact investing. Trener, wykładowca akademicki, współautor publikacji z obszaru zarządzania.

Jacek Ostrowski

Jacek-Ostrowski_squared

Jacek Siadkowski

J-siadkowski zdjecie

Jacek Siadkowski wystąpił w panelu dyskusyjnym “Why I chose to become a social entrepreneur instead of embracing a promising career in a big corporation?” w ramach Spotkania  „Entrepreneurs who change the world”. 

Jacek Siadkowski został przedsiębiorcą społecznym w wieku 21 lat, zakładając Gerere – agencję, która pomaga Changemakerom skutecznie zmieniać zachowania ludzi i budować dobre nawyki poprzez wykorzystanie ekonomii behawioralnej i grywalizacji. Po godzinach buduje w Warszawie społeczność młodych przedsiębiorców społecznych i prowadzi inkubator wspierający pomysły na produkty cyfrowe rozwiązujące realne problemy społeczne. W 2016 roku wybrany do grona 50 Kreatywnych w Biznesie wg magazynu Brief, a w 2018 roku do najlepszej 30 Startupów Pozytywnych Społecznie działających w Polsce.

Gerere – agencja, która wykorzystuje wiedzę naukową o tym, jak zmieniać zachowania i budować nawyki, aby tworzyć cyfrowe, skalowalne produkty angażujące ludzi w aktywności, które zmieniają ich życie na lepsze. Gerere to najbardziej angażujące programy edukacyjne na świecie, skuteczne gry terapeutyczne i systemy motywacyjne.

Jacek Siadkowski became social entrepreneur at the age of 21. Since 5 years he runs Gerere – agency which helps other changemakers foster positive behaviors and build good habits with a help of behavioral economy and gamification. After hours he builds a community of young social entrepreneurs and runs an incubator for digital products helping to solve social problems. Chosen as one of the 50 most creative people in Polish business in 2016 and 30 best positive impact startups in Poland.  

Jonas Guyot wystąpił, wraz z Matthieu Dardaillonem, jako gość specjalny zarówno na konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu”, jak i na spotkaniuEntrepreneurs who change the world. Podzielił się z publicznością swoim doświadczeniem i wnioskami na temat Światozmieniaczy („Changemakers”); opowiedział też, jak możemy wywierać pozytywny wpływ społeczny.

Jonas Guyot, rok ur. 1990, pasjonuje się innowacjami w sferze społecznej i w zarządzaniu. Marzy o świecie, w którym wszystkie osoby zatrudnione w firmach wprowadzają w nich ulepszenia służące celom społecznym. Współtwórca przedsiębiorstwa Corporate for Change (2015). Ma doświadczenie w pracy przy finansowaniu i wspieraniu startupów społecznych. Swoją pracę magisterską na uczelni biznesowej ESCP Europe poświęcił przedsiębiorstwom społecznym. Współautor książki „Les entrepreneurs qui changent le monde”.

Jonas Guyot is passionate about social and management innovation.
His dream: to allow every employee to take innovative actions to help
solving social problems. He co-founded Corporate For Change in 2015
after having worked in start-ups and social businesses financing and mentoring. Jonas wrote his research thesis at ESCP Europe about social intrapreneurs and wrote with Matthieu Dardaillon the book “Entrepreneurs who change the world”.

Jonas Guyot

Photo-Jonas-Guyot

Kaja Kietlińska

Kaja Kietlińska

Kaja Kietlińska (Kooperatywa Dobrze) wzięła udział w spotkaniach indywidualnych między przedsiębiorcami społecznymi a publicznością na konferencji “Ekosystem pozytywnego wpływu”.

Kaja Kietlińska – absolwentka Pracy Socjalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS) UW, dokąd wróciła na studia doktoranckie, by badać alternatywne organizacje oddolne.

Podglądaczka ludzi 🙂 

Wieloletnia członkini Kooperatywy Spożywczej Dobrze oraz członkini zespołu zatrudnionych 🙂 Fanka Suwerenności żywnościowej, ekologii, permakultury i świadomości ekosystemowej. Szczęśliwa Istota.

Katarzyna Udrycka reprezentowała Little Greenfinity jako moderatorka panelu z udziałem przedsiębiorcy społecznego, intraprzedsiębiorcy i infraprzedsiębiorcy (Konferencja „Ekosystem pozytywnego wpływu”).

Z Little Greenfinity związana od początku istnienia przedsiębiorstwa. W firmie reprezentuje „nurt ekologiczny”. Zaangażowana w propagowanie praktyk zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska naturalnego. Jej pasją jest przyroda, zwłaszcza ornitologia. Jest autorką zwycięskich „zielonych” projektów do budżetu partycypacyjnego Warszawy, dla obszaru Śródmieścia Południowego.

Tłumaczka języka francuskiego i angielskiego. Przełożyła na język polski książkę Bei Johnson „Zero Waste Home” (tytuł polski „Pokochaj swój dom”, wyd. Agora 2017). Praktykująca adeptka filozofii zero waste.

Członkini zarządu Fundacji One Planet.

Katarzyna Udrycka

Kasia Oiseaux

Majka Lipiak

Majka-Lipiak-lezy-1024x1024

Majka Lipiak wystąpiła w panelu “ Why I choose to become a social entrepreneur instead of embracing a promising career in a big corporation?” zorganizowanym w ramach Spotkania Talk + Panel „Entrepreneurs who change the world”. W panelu wziął udział także Jacek Siadkowski (Fundacja Gerere Fun For Good), a moderację zapewniła  Martyna Rubinowska z Ashoka w Polsce.

Majka Lipiak – przedsiębiorca społeczny, CEO w Leżę i Pracuję, pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom sparaliżowanym. Z wykształcenia — logistyk i ekonomista, z pasji — marketer. Pracowała m.in. dla Agencji marketingu strategicznego RUBIKOM Strategic Thinking, Agencji Interaktywnej Punkt Krytyczny i Agencji PR Pan Pikto. Laureatka konkursu TEDxRavaRiver na śląskie idee warte rozpowszechniania, reprezentantka Polski w trakcie wydarzenia Merit360, gromadzącego młodych ludzi zdeterminowanych do realizowania Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ. Członkini Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz aktywna obywatelka programu British Council – Active Citizens for Social Enterprise. 

Małgorzata Ciuksza (Celebrity2use) wzięła udział w spotkaniach indywidualnych między przedsiębiorcami społecznymi a publicznością na konferencji “Ekosystem pozytywnego wpływu”.

Małgorzata Ciuksza – Prawniczka, psycholożka, ale również marzycielka, która chce dowieść, że etyczne zakupy są możliwe. Dwa lata temu, wraz ze swoim równie kreatywnym partnerem, Włochem, wpadła na pomysł założenia solidarnościowego second-handu online, w którym można kupić rzeczy używane – głównie ubrania – osób publicznych, a aż 60% ceny trafia na rachunek bankowy fundacji i stowarzyszeń. Od roku ten pomysł realizuje, korzystając z popularności osób publicznych po to, by czynić dobro. Projekt ewoluuje i lada chwila w sklepie celebrity2use.com będzie można kupić odzież marek slow fashion, które również wspierają solidarnościową ideę dzielenia się przychodem z NGOsami. TCo jeszcze  wyróżnia sklep, oprócz sporej grupy wspierających ideę tzw. „celebrytów”? To, że klient wpłaca między 20% a 60% ceny zakupu bezpośrednio na rachunek bankowy fundacji i stowarzyszeń, a sklep nie pośredniczy w przekazywaniu tych pieniędzy.

Małgorzata Ciuksza

Malgorzata Ciuksza celebrity2use

Marcin Grabiszewski

Marcin Grabiszewski

Marcin Grabiszewski reprezentował BNP Paribas Bank Polska w panelu „Ekonomia społeczna w otoczeniu biznesowym w Polsce” podczas Konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu”.

Marcin Grabiszewski ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Od 19 lat związany jest z branżą finansową. Wcześniej związany m.in. z Bankiem BPH oraz DnB NORD Polska S.A. Obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Kredytów Bankowości Detalicznej i Biznesowej w BNP Paribas Bank Polska. Jego działalność skupia się wokół tworzenia nowych produktów finansowych, wspierających rozwój przedsiębiorstw. Jest odpowiedzialny za wprowadzenie przez BNP Paribas pierwszej w Polsce oferty finansowania przedsiębiorstw społecznych. Pracuje także nad rozwojem oferty social business w Banku.

Martyna Rubinowska reprezentowała Ashokę w Polsce jako moderatorka panelu “Why I chose to become a social entrepreneur instead of embracing a promising career in a big corporation?” podczas Spotkania „Entrepreneurs who change the world”.

Martyna Rubinowska wspiera ludzi i procesy. Wieloletnia opowiadaczka 
i liderka Baśnie Właśnie. Od niemal 4 lat związana z Ashoką, w której zajmuje się poszukiwaniem i wybieraniem Nowych Członków Ashoki, całościowym wsparciem sieci Ashoka Fellows i w Europie Centralnej i Wschodniej, a także poszukiwaniem coraz to nowych połączeń między ludźmi, organizacjami, sektorami, kulturami. Martyna ukończyła wydział Ekonomii Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, studiowała także 5 lat psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

Martyna Rubinowska – supports people and processes. A longtime storyteller and leader Baśnie Właśnie. For almost 4 years she has been associated with Ashoka, in which Martyna deals with the search and selection of New Ashoka Fellows as well as comprehensive support of the Ashoka Fellows Network in Central and Eastern Europe, as well as searching for new connections between people, organizations, sectors, cultures. Martyna graduated from the Faculty of Economics at the University of Economics in Poznań in the field of Social Policy, she also studied psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznań for 5 years.

Martyna Rubinowska

M-rubinowska-zdjecie

Matthieu Dardaillon

Photo-Matthieu-Dardaillon-JPG

Matthieu Dardaillon wystąpił razem z Jonasem Guyot jako gość specjalny zarówno na konferencji Ekosystem pozytywnego wpływu, jak i na spotkaniuEntrepreneurs who change the world. Podzielił się z publicznością swoim doświadczeniem i ciekawymi wnioskami na temat Światozmieniaczy („Changemakers”); opowiedział też, jak można wywierać pozytywny wpływ społeczny.

Matthieu Dardaillon, rok ur. 1989, jest przedsiębiorcą społecznym (Ashoka Fellow), pomysłodawcą i współzałożycielem Ticket for Change. Pasjonat przedsiębiorczości, rozwoju osobistego i edukacji. Marzy o świecie, w którym ludzie z największym potencjałem angażują swój talent, kreatywność i energię w rozwiązywanie ważnych i palących problemów społecznych. Wraz z Jonasem jest współautorem książki „Entrepreneurs qui changent le monde”. Obecnie pisze poradnik dla osób, które chcą budować „karierę zawodową z wpływem”.

Matthieu Dardaillon is a social entrepreneur (Ashoka Fellow),
co-founder at Ticket for Change
. His dream: the most talented people use their skills, creativity and energy to solve the urgent and important problems the world is now facing. Passionate about entrepreneurship, personal development and education, Matthieu wrote the book “Entrepreneurs who change the world” with Jonas Guyot and is currently writing another book with tools and advice to built an impactful career.

Sebastian Grabowski reprezentował firmę Orange w panelu „Ekonomia społeczna w otoczeniu biznesowym w Polsce” podczas Konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu”.

Sebastian Grabowski ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Danych, interakcjami między użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z Otwartym Rządem. Od 17 lat związany z branżą telekomunikacyjną, obecnie Dyrektor IOT
i Zaawansowanych Technologii Orange Polska.
Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce Otwartych Danych –„BIHAPI” www.bihapi.pl.
Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości w Inteligentnych Miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty Innowacji Społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.

Sebastian Grabowski

Orange-Sebastian-Grabowski-1024x683

Tomasz Wojciechowski

T_Wojciechowski-zdjecie

Dr inż.Tomasz Wojciechowski wystąpił w roli intraprzedsiębiorcy w panelu dyskusyjnym o idei przedsiębiorczości społecznej i jej kontekście polskim w ramach Konferencji „Ekosystem pozytywnego wpływu”. Obok niego w panelu wzięli udział przedsiębiorca społeczny i intraprzedsiębiorca.

Dr inż. Tomasz Wojciechowski posiada stopień doktora w dyscyplinie Kształtowanie Środowiska. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, członek i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa). Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek Rady European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie ochrony środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”, członek Rady Krajowej Partii Zieloni. Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Stara się metodą małych kroków tworzyć rozwiązania na niwie lokalnej (pierwsze polskie Repair Cafe, Zoomy Fashion Circular). Pomysłodawca i założyciel inicjatywy Współdzielnia Piła. Założyciel i koordynator Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – think-tanku Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Virginie Little, założycielka firmy Little Greenfinity, współzałożycielka Fundacji One Planet, pomysłodawczyni konferencji Ekosystem pozytywnego wpływu i spotkania Entrepreneurs who change the world” oraz inicjatorka polskiego wydania książkiPrzedsiębiorcy, którzy zmieniają świat. Na obu wydarzeniach w dniu 23.10 wystąpiła w roli prowadzącej.

Virginie Little – przedsiębiorczyni, która ma prawdziwego bzika na punkcie wywierania pozytywnego wpływu społecznego oraz redukowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Z tej pasji uczyniła swój zawód zakładając Little Greenfinity I Little Infinity – firmy doradcze ds. zrównoważonego rozwoju i CSR. Autorka programów dla firm mających na celu zmniejszanie ich wpływu na środowisko, a także warsztatów edukacyjnych dla wszelkich grup odbiorców, w wieku od 3 do 103 lat. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Zaangażowana w promocję dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju; stara się pokazać, w jaki sposób każdy z nas może na co dzień dokładać swoją cegiełkę do budowy lepszego świata poczynając od zmiany (wydawałoby się nieznaczących) decyzji i nawyków.

Virginie Little – entrepreneur, obsessed by positive social impact and reduction of the negative impact of humankind on the environment. She made it her everyday job by founding Little Infinity I Little Greenfinity, consulting company in sustainability and CSR. Author of programs for businesses to lower their negative impact on the environment and educational workshops for all publics and ages from 3 to 103 years. Member of the Polish Association Zero Waste. Committed in the promotion of good practices for a sustainable development, in showing how each of us can contribute to build a better world starting with easy changes of everyday decisions and habits.a

Virginie Little

Virginie Little

Wojciech Jóźwiak

fptbty

Wojciech Jóźwiak (Kto rano wstaje) wziął udział w spotkaniach indywidualnych między przedsiębiorcami społecznymi a publicznością na konferencji “Ekosystem pozytywnego wpływu”. Przedsiębiorstwo społeczne, którym zarządza – Kto rano wstaje – przygotowało catering na konferencję.

Wojciech Jóźwiak – absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2007-2015 związany z jedną z największych firm na świecie świadczących usługi multiservice (kompleksowa obsługa budynków). Specjalista w branży cateringowej. Doświadczenie zdobywał między innymi prowadząc restauracje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz w jednym z biurowców w centrum Warszawy. Jako pracownik administracyjny wspierał operacyjnie i organizacyjnie wydarzenia na Stadionie Narodowym. W 2015 r zarządzał działem gastronomii Zakładzie Opieki Zdrowotnej Caritas AW na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Również od 2015 r. związany ze Spółdzielnią Socjalną “Kto rano wstaje”, w której jest wiceprezesem zarządu i jednocześnie menedżerem. Na co dzień współpracuje z osobami bezdomnymi, alkoholikami i byłymi więźniami.

Close Menu